DGGD סטודיו לעיצוב מיתוג ובניית אתרים לעסקים

עיצוב דפי נחיתה

עיצוב באנר

גם הסטודיו משתתף בחגיגה הדמוקרטית

במסגרת הפריימריז הקרוב במרץ עיצבתי בעבור אורן טוקטלי 

שפה גרפית שתלווה אותו בקמפיין ומס׳ דפי נחיתה במערכת דיוור וכמובן עיצוב תבנית לניוזלטר על מנת שיוכל לדוור לבוחריו בפוטנצייאלים. גם פתחנו דף בפייסבוק בו במתפקדים למרץ יוכלו לעקוב אחר פועלו הפוליטי והכיר אותו יותר מקרוב. מוזמנים להכנס להתרשם ולעקוב אחר אורן בדף

מוזמנים להציץ בדפי נחיתה להתרשם ולהכיר את אורן 

עיצוב דף נחיתה
עיצוב דף נחיתה