DGGD סטודיו לעיצוב מיתוג ובניית אתרים לעסקים

עיצוב מידעון לעמותת אדם צומח

עיצוב חוברת - מידעון אדם צומח

היתה לי זכות לעצב את המידעון השנתי של עמותת אדם צומח גינון טיפולי עמותה העסקת בגינון טיפולי

המידעון חולק בכנס השנתי שלהם וגם תוכלו למצוא אותו באתר העמותה.

מומלץ קריאה לכל המתעניין בתחום 
המידעון נכתב כל שנה ומלא בכתבות שנכתבו ע״י המטפלים 
מאוד מעשיר ומעניין

עיצוב חוברת - מידעון אדם צומח
עיצוב חוברת - מידעון אדם צומח
עיצוב חוברת - מידעון אדם צומח
עיצוב חוברת - מידעון אדם צומח
עיצוב חוברת - מידעון אדם צומח