DGGD סטודיו לעיצוב מיתוג ובניית אתרים לעסקים

פרויקט מב"ח

מב"ח - משטרת בעלי החיים

מב"ח הוא פרויקט הגמר שלי מתקופת הלימודים, רעיון ואף פנטזיה להקמת ארגון שכזה בארץ.

משטרת העלי החיים מחולק ל 3 מחלקות: מחלקת חיות בית, מחלקת חיות משק, ומחלקת חיות בר.
ארגון זה נותן בעצם נותן מענה להגנה ושמירה על בע"ח בכל הקטגוריות.